E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Information

El-status för våra garage och p-hus
Styrelsen har gjort en inventering av p-husets eluttag, kraftmatningar till central i p-hus, eluttag i garage samt matningar till dessa centraler.

Inventeringen är utförd med anledning av kommande behov av ladd-uttag till el-bilar.
Då befintliga uttag ska vara kvar till alla platser som en resurs för motorvärmare/kupeuttag samt lättare handhållna elverktyg finns ej utrymme effekt/ström-mässigt för laddstationer.

En ny servis måste dras in till antingen p-hus eller respektive garagelänga för att få möjlighet till uttag med tillkommande effekt för laddning.

Exempelvis byts servis/huvudledning från Göteborgs Energis matningsstation vid Pappersmakaregatan till den p-längan, så utökning på motsvarande 63A fås.
Då kan ca 5-10 laddplatser installeras. (Beroende på laststyrning, övriga laddkrav etc.) Grävning samt nytt rör i mark för bytt huvudledning. Likadan åtgärd krävs för att höja effektutrymme för p-hus och garagelängor vid Stora Kronogårdsgatan samt Legendgatan, byte av servis/huvudledning krävs.

Laddning av elbil med endast befintliga schuko-uttag är förbjudet, med anledning av brandfara m.h.t. konstant hög effekt vid laddning, samt äldre, slitna vägguttag. Jordfelsbrytare saknas dessutom till befintliga schuko-uttag med risk för personskada.
 
Inträffar brand/skada på garage eller p-hus blir den som orsakat skadan ersättningsskyldig.

                                

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa