E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Information
Olika sätt att få sina månadsavier
Vår samfällighetsförening har anslutit sig till en digital tjänst hos Primär som ger våra medlemmar mer valmöjligheter hur man önskar få sina avier för samfällighetsavgifterna.

Avier via e-post
Vill du ha dina avier via e-post? Meddela styrelsen den mailadress du önskar få era avier sända till. Du slipper då få avierna som brev framöver och portokostnaden för föreningen minskar.

E-faktura
Det är möjligt för våra medlemmar att ansluta sig för E-faktura för sina avier från föreningen. Detta gör man via sin egen internetbank där det finns listor över vilka företag som är kopplade till E-faktura. Sök upp vår ekonomiska förvaltare – PRIMÄR Fastighetsförvaltning AB – och lägg till. Ni får då upp en ruta där ni fyller i era egna uppgifter. I fältet för objektnummer fyller du i det 6-siffriga objektnummrer (utan bindestreck/mellanslag) som står angivet på era avier. Din ansökan kommer att aktiveras först vid nästkommande avisering så det gäller att vara ute i god tid. Du slipper då få avierna som brev framöver och portokostnaden för föreningen minskar.

Pappersavi per brev
Om du fortsatt önskar pappersavier behöver du inte göra någonting.

.

                                  

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa