E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Arbetsgrupper
Enklare underhåll och skötsel av området sköter medlemmarna själva, i form av arbetsgrupper.
För närvarande har vi en reparationsgrupp, en vinter- och  sopskåpsgrupp, en mindre sommargrupp och en traktorgrupp. Den som har någon kompetens att bidra med är välkommen att deltaga.
Ersättningen är 900 kr/år, som dras från föreningsavgiften. De i traktorgruppen som röjer snö på vintrarna har timersättning.

Vinter- och sopskåpsgruppen
Vinter- och sopskåpsgruppen ansvarar för snöröjning och sandning av allmänna trappor och trottoarer, samt kontrollerar att soporna hämtas på avtalat sätt och att inget avfall har blivit kvar i skåpen efter hämtning.

Traktorgruppen
Traktorgruppen arbetar året runt med diverse arbeten som kräver traktorassistans. På städdagarna tar traktorgruppen hand om trädgårdsavfallet och ser till att det blir avhämtat. Traktorgruppen har också hand om snöröjningen på brandgator och parkeringsplatser.

Reparationsgruppen
Reparationsgruppen arbetar året runt med olika reparationer, el-arbeten, målning och renoveringar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa