E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Aktuellt
Inlämning av motioner till stämman
Motioner till Föreningsstämman 2019 skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Motioner skickas till styrelsen@verkon.se eller kan läggas i någon av styrelsemedlemmarnas brevlådor.

El-status för våra garage och p-hus
Styrelsen har gjort en inventering av p-husets eluttag, kraftmatningar till central i p-hus, eluttag i garage samt matningar till dessa centraler.
Läs mer>>


Ytterbelysningen
Nu under vinterhalvåret så är det viktigt att all vår ytterbelysning är tänd på våra brandgator och gångar. Detta är ju den belysning som lyser upp vårt område.  Ni vill ju inte gynna eventuella inbrottstjuvar med att vi har det mörkt!
Det är varje fastighetsägares ansvar att se över sin ytterbelysning att den fungerar.
Är själva glödlampan trasig skall fastighetsägaren byta den.
Om lampbyte inte hjälper, kontakta styrelsen så hjälper vi till.

Betalningssätt för månadsavier
Läs mer>>

Information om Grannsamverkan
Läs mer>> 


Kalendern


 Protokollet från
stämman 2018
Läs mer>>


Gemensamma
sophanteringen
Läs mer>>

Anläggnings-
beslut & stadgar
Läs mer >>


Lämna din
e-postadress
till oss
Styrelsen vill förbättra vår kontakt med medlemmarna och som ett led i detta kommunicera digitalt. Därför vill vi gärna ha din e-postadress för enklare kommunikation.
Skicka den till styrelsen@verkon.se 

Grann-
samverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra området mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap hur man skyddar sig.


Läs mer>>

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa