E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartergården Nyinflyttade Föreningsstämma

Skötselområden (Bilder)
Genom stämmobeslut har föreningen delat upp hela samfällighetens område i s. k. skötselområden, ett för varje enskild fastighet. Var och en sköter sitt skötselområde och ser till att det är städat och välskött året om. Gräsmattor, som klipps genom föreningens försorg, skall städas från diverse skräp. Vissa gräsytor skall klippas av skötselområdesansvariga. Då samarbetar flera olika skötselområdesansvariga om detta.

Här är samtliga skötselområden i bilder.

Legendgatan 4-20
Legendgatan 22-40
Legendgatan 42-60
Legendgatan 62-80
Legendgatan 82-100
Legendgatan 102-120
Legendgatan 122-140
Legendgatan 142-160
Legendgatan 162-164
 

Stora Kronogårdsgatan 3-10
Stora Kronogårdsgatan 11-20
Stora Kronogårdsgatan 21-30
Stora Kronogårdsgatan 31-40
Stora Kronogårdsgatan 41-50
Stora Kronogårdsgatan 51-60
Stora Kronogårdsgatan 61-70
Stora Kronogårdsgatan 71-80
Stora Kronogårdsgatan 81-90
Stora Kronogårdsgatan 91-103

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa