E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartergården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Skötselområden
Det mesta av områdets skötsel utförs av medlemmarna och det är viktigt att betona att alla i området är skyldiga att utföra sin del i arbetet. Det står i anläggningsbeslutet att vi alla skall dela lika på kostnaderna och styrelsen har rätt att avgiftsbelägga medlemmar som inte utför sin del av arbetet. Avgiften är 500 kr per städdag.

Ditt arbete består av:
Att ansvara för Ditt skötselområde (skötselområden finns i pärm hos styrelsen).

Att vara med på städdagarna vår och höst och städa upp Ditt skötselområde samt hålla skötselområdet snyggt hela året.

Verkön ansvarar för bortforsling av komposterbart avfall. Allt annat avfall skall bortforslas av  enskild medlem. OBS! Inget avfall får läggas på Verköns område utan tillstånd från styrelsen.

Att sköta snöröjning och halkbekämpning runt din fastighet samt städområde vintertid. Skottning och grusning av all asfaltsyta runt fastigheten är varje fastighetsägares  skyldighet. Om någon skulle skada sig p.g.a. bristfällig snöröjning/grusning blir Du som fastighetsägare skadeståndsskyldig.

Att hålla gräsmattor runt fastigheten eller i ditt städområde välklippta under sommaren.

Här kan du se vilket städområde du har >>

 

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa