E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartergården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Gemensamma sophanteringen
Varje anslutet hushåll har fått ut två nycklar till sopskåpen och en hållare till påsen för komposterbart husavfall.

I varje sopskåp finns en behållare (200 l. Säck) för komposterbart hushållsavfall och 3-4 behållare för s.k. brännbart restavfall. Övrigt avfall, som plåtburkar, glasflaskor, kartong och tidningar, skall lämnas vid återvinningsplatsen eller köras till en kommunal återvinningsstation. (Tagenetippen).

Separera, metall, plast, glas, kartong som lämnas vid återvinningsstationen, ej i vår sopstation då föreningen debiteras extra för blandavfall.
Matavfall lämnas i föreningens sopstation för bioavfall.

Det komposterbara avfallet skall samlas upp i därför avsedda påsar. Nya påsar finns att hämta i utrymmet bakom dörren direkt till vänster om entrédörren till kvartersgården. Dörren är låst, men samma nyckel som går till sopskåpen går
också till denna dörr.

Fulla påsar slängs i säcken för komposterbart avfall. Släng absolut inga plastpåsar i den säcken. Om ni har satt papperspåsen i en plastpåse för att ta hand om eventuell vätskeläckage, ta ut papperspåsen ur plastpåsen. Plastpåsar slängs i behållarna för brännbart restavfall. Följ kretsloppskontorets anvisningar.

Eftersom samfälligheten får betala för vikten av det brännbara restavfallet, men inte behöver betala för det komposterbara är det viktigt att man verkligen sorterar ut komposterbart avfall.
Eftersom det komposterbara husavfallet hämtas 2 gånger/vecka ligger det heller inte och luktar illa. Det övriga avfallet hämtas en gång per vecka, så om man slänger allt på samma ställe kommer luktproblemen att öka.

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa