E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Städdagar
Höstens städdagar infaller vid månadsskiftet Oktober - November. Upplysning om vilken helg finns under fliken Aktuellt och i kalendern. Vårens städdagar infaller alltid första helgen i april: Om påsk senareläggs städdagarna till andra helgen i april.

Varje fastighets skötselområde finns dokumenterat i pärm som är tillgänglig i kvartersgården under städdagarna.
Här kan du se vilket städområde du har >>

För att vi inte skall debiteras extra kostnader för osorterat avfall är det viktigt att vi i säckarna lägger endast brännbart material såsom grenar, kvistar, löv och gräs (ej plast, plåt, metall, sand, gummi mm). Säckarna placeras på uppsamlingsplatser, placering anslås vid kvartersgården.

Större grenar och buskar läggs på anvisad plats, det flisar vi själva. Var anslås vid kvartersgården.

CHECKLISTA:

Gräsmattor
Skall krattas.
Gräsmattekanter mot asfalt skall justeras, d.v.s. ta bort gräsmatta som växer ut över asfalten.

Häckar
Som delas av flera skötselområden skall klippas i samma höjd. Jord skall vändas, ogräs rensas med täckbark om detta finns tillgängligt
(ev. tillgång anslås vid kvartersgården).

Rabatter
Rabatterna skall rensas från ogräs och jorden skall vändas. Döda växter avlägsnas, täckbark (se ovan).

Mindre träd och buskar
Skall ansas och beskäras, får ej växa ut över gångar, vägar och parkeringsplatser.

Sandlådor, lekplatser och stenpartier
Skall rensas rent från ogräs samt krattas.

Asfalt
Skall sopas rent och rensas från ogräs där det tränger igenom asfalten.

VIKTIGT!
Undvika att ställa bilar på parkeringsplatser där det finns häckar som skall klippas. Om du måste stå på sådan plats lämna två meter fritt till häck som skall klippas.

Är Du förhindrad att deltaga under någon av ordinarie städdagar, städar du någon annan dag. Dock ej senare än städdagarna, då vi kommer att samla in säckarna med början måndagen efter städhelgen.

Ambitionen är att det under första städhelgen (lördag) mellan 11.00-13.00 alltid skall finnas kaffe och fralla i kvartersgården.

Ett trivsamt, rent och snyggt område beror på hur aktiva vi medlemmar är.

Väl mött på städdagarna
Styrelsen

(Tillbaka till huvudsidan) 

Kalendern

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa