E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Aktuellt
Föreningsstämma 2019
Verköns fastighetsägare hälsas hjärtligt välkomna till ordinarie föreningsstämma söndagen den 14 april kl. 19.00 i kvartersgården.
På stämman redovisas föreningens verksamhet under året och dessutom skall val av styrelse för kommande verksamhetsår göras. Motioner till stämman skall vara inlämnade senast den 28 februari. Motioner skickas till styrelsen@verkon.se eller kan läggas i någon av styrelseledamöternas brevlådor. Information kommer även att delas ut till samtliga fastighetsägare i brevlådan.

Vårens städdagar
Vårens städdagar infaller helgen 27-28 april.
Kaffe serveras i kvartersgården på lördag 27 april 11.00–13.00.
För mer information se under flikarna Städdagar och Skötselområden.
Karta över platser för säckar och grenar.
Se bild>

Brandtillsyn/Inventering av samtliga garage
Brandtillsyn och inventering i garagelängorna kommer att genomföras med början av mars till juni. Styrelsen kommer att göra en inspektion av samtliga garage för att se så att de inte används som förråd. En bil måste få plats i garaget och i det får man maximalt ha 5 liter brandfarlig vätska. Huvudnyckel kommer att användas. I de fall där låsen bytts ut och styrelsens representanter inte får åtkomst till garagen kommer en separat inspektion genomföras efter tidsbokning med garageinnehavaren.
Styrelsen vill också passa på att påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut garagen i andra hand
.

El-status för våra garage och p-hus
Styrelsen har gjort en inventering av p-husets eluttag, kraftmatningar till central i p-hus, eluttag i garage samt matningar till dessa centraler.
Läs mer>>
 


Kalendern


 Protokollet från
stämman 2018
Läs mer>>


Gemensamma
sophanteringen
Läs mer>>

Anläggnings-
beslut & stadgar
Läs mer >>


Lämna din
e-postadress
till oss
Styrelsen vill förbättra vår kontakt med medlemmarna och som ett led i detta kommunicera digitalt. Därför vill vi gärna ha din e-postadress för enklare kommunikation.
Skicka den till styrelsen@verkon.se 

Grann-
samverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra området mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap hur man skyddar sig.


Läs mer>>

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa