E-post: styrelsen@verkon.se
Styrelsen Om oss Information Arbetsgrupper Städdagar Kvartersgården Nyinflyttade Föreningsstämma Fritidsaktiviteter

Aktuellt
Parkeringen för husvagnar, husbilar och släpvagnar
Vi har nu fått en digital liggare för parkeringen inom inhägnaden. Ni som har en av dessa fordon parkerade där uppmanar vi att återkomma med uppgifter till styrelsen.
Maila till
styrelsen@verkon.se eller kontakta Henrik eller Jackie.
Vi vill ha följande uppgifter:
Datum, Namn, Adress, Reg.-nummer och fordonstyp


Brandtillsyn/Inventering av samtliga garage
Brandtillsyn och inventering i garagelängorna kommer att genomföras med början av mars till juni. Styrelsen kommer att göra en inspektion av samtliga garage för att se så att de inte används som förråd. En bil måste få plats i garaget och i det får man maximalt ha 5 liter brandfarlig vätska. Huvudnyckel kommer att användas. I de fall där låsen bytts ut och styrelsens representanter inte får åtkomst till garagen kommer en separat inspektion genomföras efter tidsbokning med garageinnehavaren.
Styrelsen vill också passa på att påminna om att det är absolut förbjudet att hyra ut garagen i andra hand
.

El-status för våra garage och p-hus
Styrelsen har gjort en inventering av p-husets eluttag, kraftmatningar till central i p-hus, eluttag i garage samt matningar till dessa centraler.
Läs mer>>

Grannsamverkan
Läs mer>>

  

 


Kalendern


 Protokollet från
stämman 2019
Läs mer>>


Gemensamma
sophanteringen
Läs mer>>

Anläggnings-
beslut & stadgar
Läs mer >>


Lämna din
e-postadress
till oss
Styrelsen vill förbättra vår kontakt med medlemmarna och som ett led i detta kommunicera digitalt. Därför vill vi gärna ha din e-postadress för enklare kommunikation.
Skicka den till styrelsen@verkon.se 

Grann-
samverkan
Syftet med Grannsamverkan är att göra området mindre attraktivt för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap hur man skyddar sig.


Läs mer>>

 Verköns Samfällighetsförening Hisings Backa